modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Aniele Boży II

Aniele Boży Stróżu mój,
przy mnie idź na przedzie
po jasnej drodze co do nieba wiedzie.
Kieruj, oświecaj, dawaj ostrzeżenia,
pragnę wykonać twe święte natchnienia.
Amen.