modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa do Anioła Stróża św. Franciszka Salezego

O, święty Aniele! Jesteś od urodzenia moim opiekunem. Tobie ofiaruję dzisiaj moje serce; daj je mojemu Zbawicielowi, bo tylko do Niego ma ono należeć. Jesteś moim opiekunem w życiu. Bądź moim pocieszycielem w śmierci! Wzmocnij moją wiarę, utwierdź moją nadzieję, rozpal we mnie Boską miłość! Wyjednaj mi łaskę, aby minione życie nie napawało mnie strachem, teraźniejsze nie niepokoiło mnie, przyszłe nie przerażało! Wzmocnij mnie w walce śmiertelnej, pobudź mnie do cierpliwości, zachowaj mnie w pokoju! Wyjednaj mi łaskę, aby moim ostatnim pokarmem był chleb anielski; moimi ostatnimi słowami: Jezus, Maryja, Józef; moim ostatnim oddechem tchnienie miłości i Twoja obecność moją ostatnią pociechą. Amen.