modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa do Anioła Stróża przełożonego

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu N. [podać imię przełożonego], i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.
Proszę Cię, skłoń jego serce, aby w stosunku do każdego z pracowników był łaskawy, uczciwy i sprawiedliwy. Niech stanie się godnym przykładem życia i postępowania dla innych. A nade wszystko, mój Aniele Stróżu, proszę o pomoc, abym każdego dnia pozostawał z nim w dobrych stosunkach. Pomóż nam usuwać wszelkie konflikty i nieporozumienia między nami, aby współpraca nasza przebiegała owocnie, w atmosferze zgody, na większą chwałę Bożą.
Amen.