modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Egzorcyzm poranny z prośbą do św. Michała Archanioła

W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uciekajcie, złe duchy, z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen.
Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!
Święty Michale Archaniele, który wraz z aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.