modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Prośba do św. Anioła Gabriela o łaskę naśladowania Maryi (wg Arnolda Guilleta)

Święty Aniele Gabrielu, jako pierwszy z Aniołów mogłeś pozdrowić Maryję w Nazarecie. Z polecenia Ojca zapytałeś Ją, czy jest gotowa, aby być Matką Jego Syna. Mogłeś usłyszeć słowo Dziewicy z Nazaretu: “Niech mi się stanie według słowa Twego!”; było to najobfitsze w następstwa słowo, które człowiek kiedykolwiek wypowiedział. Na skutek słowa Ewy: “Nie” ludzie zostali wypędzeni z raju. Dzięki słowu Maryi: “Tak” Jezus stał się człowiekiem i otworzył nam na nowo bramę raju.
Jak wzniosłe były Twoje słowa, którymi pozdrowiłeś Twoją przyszłą Królową: “Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,8). Święty Archaniele Gabrielu, naucz ludzi prawdziwej czci Maryi, ukaż im, kim jest Maryja, jak Ją czcić i sławić.
Uświadom ludziom, jaka to łaska i szczęście, móc kochać i nazywać Maryję Matką i Królową.
Święty Archaniele Gabrielu, naucz nas radośnie przyjmować Bożą wolę, jako słudzy i służebnice Pana, jak to czyniła Maryja. Ty byłeś pierwszym świadkiem Wcielenia w łonie Najświętszej Dziewicy. Naucz ludzi szanować poczęte w łonie matki życie, aby nie popełnili żadnej zbrodni na niepojętym cudzie Wcielenia; ustrzeż kobiety i matki przed wielkim grzechem naszych czasów, przed zabójstwem dzieci nienarodzonych, nowym mordem niewinnych dzieci z Betlejem. Spraw, aby dziewczęta poznały wielką godność swego stanu, a by w duchu Maryi nosiły Chrystusa w sercu i prowadziły swoich mężów i synów do Boga. Amen.