modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Pozdrowienie Anioła z Góry Oliwnej Benedykta XV

Pozdrawiam Cię, święty Aniele, który wzmocniłeś Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Ty pocieszałeś mojego Pana, Jezusa Chrystusa, w Jego lęku śmiertelnym. Z Tobą wysławiam Trójcę Przenajświętszą, że wybrała Ciebie spośród innych, abyś pocieszał i wzmacniał Tego, który jest pociechą i wzmocnieniem wszystkich udręczonych. Na widok grzechów świata, a zwłaszcza wszystkich moich grzechów, Pan nasz upadł z bólu na ziemię. Przez wzgląd na cześć, która stała się Twoim udziałem, jak również przez Twoją gotowość, pokorę i miłość, z którą pospieszyłeś na pomoc świętemu człowieczeństwu mojego Zbawiciela Jezusa, wyproś mi łaskę doskonałego żalu za moje grzechy. Pocieszaj mnie w moim utrapieniu, a zwłaszcza w godzinę śmierci. Amen.