modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa po Komunii Świętej

Panie mój i Boże, prawdziwie jesteś obecny we mnie, jak niegdyś byłeś obecny w Apostołach w Wieczerniku. Ze czcią uwielbiam Cię. Całe stworzenie sławi Cię, wszyscy Aniołowie i święci kłaniają się przed Twoim Majestatem. Wraz z nimi upadam przed Tobą na kolana, śpiewając wspólnie pieśń uwielbienia:
Święty, święty, święty,
Pan Bóg zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości!