modlitwa.jpg

Mały modlitewnik

 

Modlitwa do Anioła Opiekuna

 

Zwracam się do Ciebie, Mój Aniele Opiekunie,
Niechaj Twa moc, Twoje światło i Twoja miłość pomogą mi
uświadomić sobie moją część nieśmiertelną,
która jest we mnie, tak by mogło się odtworzyć
połączenie miedzy wolą Nieba i moją wola własną.
Proszę Cię, byś oświecił mój umysł Mądrością Boską,
tak bym umiał zarówno dawać,
jak i przyjmować, zarówno działać,
jak i czuć i aby te jakości zrównoważyły
się między sobą w moim wyrażaniu ich wobec bliźnich.
Zobowiązuję się działać całe moje życie
na rzecz spełnienia duchowego mojej duszy,
pracując na drodze alchemii wewnętrznej
na rzecz realizacji Jedni we mnie.
Proszę, by Mądrość Boskości we mnie
spełniła się i realizowała się każdego dnia
poprzez moje czyny.