modlitwa.jpg

mały modlitewnik

Światłość bez zmierzchu

Przyjdź, światłości prawdziwa,
o przyjdź, życie wieczne,
przyjdź, tajemnico ukryta!
Przyjdź, skarbie bez miana,
przyjdź, światłości bez zmierzchu,
przyjdź, radości wieczna, nadziejo,
która chcesz nas zbawić.
Przyjdź, powstanie z martwych,
przyjdź!

Przyjdź Ty, który chcesz, żebym ja Ciebie chciał.
Ty niedostępny, przyjdź! Tchnienie mojego życia, przyjdź!
Pocieszenie mojego serca, przyjdź!

 

Polecamy

Wiedźmin.Online