modlitwa.jpg

mały modlitewnik

Modlitwa o dwanaście owoców Ducha Świętego

 

Duchu Święty, Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się świętą pociechą napełnił; pokoju, dla zupełnego duszy mej ukojenia; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. dziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył Słowu Bożemu; skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachowywał; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując serce czyste na ziemi, zasłużył na to, by oglądać Ciebie w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki.

Amen.