modlitwa.jpg

mały modlitewnik

Poświęcenie się Duchowi Świętemu (Św. Piusa X)

 

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i Miłości, Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym... Spraw, aby mój rozum był zawsze chętny do przyjmowania natchnień pochodzących z nieba i nauki Kościoła Świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz...

Spraw, aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, aby wola moja była zawsze zgodna z wolą Bożą... Spraw, aby całe moja życie było godnym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu - z Bogiem Ojcem i Tobą - niechaj będzie zawsze cześć i chwała!

Amen.