modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Codzienna modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy,
którego kocham z całej duszy mojej,
uwielbiam Cię.
Oświecaj mnie,
wzmacniaj mnie,
kieruj mną.
Pokrzepiaj mnie,
pocieszaj mnie.
Obiecuję poddać się wszystkiemu,
co mnie spotka z Twej woli,
i przyjąć wszystko,
co pragniesz,
aby mnie spotkało.
Duchu Przenajświętszy,
obdarz świat pokojem.