modlitwa.jpg

mały modlitewnik

Codzienne ofiarowanie

Boskie Serce Jezusa,
ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi
wszystkie modlitwy, sprawy, prace
i krzyże dnia dzisiejszego jako
wynagrodzenie za grzechy moje.
Łączę je z tymi wszystkimi intencjami,
w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu
i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzu.
Ofiaruję Ci je za Kościół święty, za Ojca świętego
i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone,
za potrzeby naszej parafii, rodziny,
za przełożonych i krewnych tak żywych, jak i zmarłych.
Pragnę też zyskać wszystkie odpusty,
jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu.
Amen.