modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Koronka za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Wstęp: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego!

Na małych paciorkach: Św. Janie Pawle II, proś Serce Jezusa za nami!

Zakończenie: Święty Boże....