modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa o dar potomstwa

Święty Janie Pawle II, prosimy, wstaw się za nami przed tronem naszego Pana Jezusa Chrystusa, prosząc o dar upragnionego potomstwa dla nas. Wypraszaj potrzebne nam łaski i spraw, aby w naszych sercach zagościło tak długo wyczekiwane szczęście.
Módl się za nami, święty Janie Pawle II!