modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Modlitwa kardynała Angelo Comastri, wikariusza Jego Świątobliwości dla Miasta Watykanu

Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego udziel nam twojego błogosławieństwa!Błogosław Kościół, który kochałeś, któremu służyłeś i któremu przewodniczyłeś, prowadząc go odważnie po drogach świata, aby zaniósł Jezusa do wszystkich i wszystkich przyprowadził do Jezusa.
Błogosław młodzież, która była twoją radością. Pomagaj jej spoglądać w górę, aby znalazła światło, które oświetla ścieżki tutejszego życia.
Błogosław rodziny, błogosław każdej rodzinie! Ty ostrzegałeś przed atakami Szatana przeciwko tej drogocennej iskrze nieba, którą Bóg zapalił na ziemi. Janie Pawle, wspomagaj twoją modlitwą rodziny. Módl się za całym światem, naznaczonym konfliktami, wojnami, niesprawiedliwością. Ty zwalczałeś wojnę, przywołując do dialogu i zasiewając miłość: módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju. Błogosławiony Janie Pawle, z okna niebieskiego niech zstąpi na nas Boże błogosławieństwo. Amen.