modlitwa.jpg

mały modlitewnik

Modlitwa do św. Jana Pawła II

Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli Święty Jan Paweł II,
papież, kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.