modlitwa.jpg

MAŁY MODLITEWNIK 

Nowenna do Boga Ojca

 

Modlitwa wstępna:

Ojcze Przedwieczny, który jesteś Nieogarniony, Wieczny, Sprawiedliwy -

Surowy, lecz też bezgranicznie Kochający, daj mi Łaskę dobrego odprawienia tej

Nowenny, aby przyniosła takie Dary i Owoce Ducha Świętego, jakie Ty Sam chcesz

nam udzielić. Ojcze Godny Uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej Łask

potrzebnych mnie i innym do okazywania Tobie miłości.

I dzień:

Wiekuisty, Sprawiedliwy Boże, Ukochany Ojcze, Moje Schronienie, składamy

Ci stokrotne dzięki, że stworzyłeś nas i cały wszechświat. Wszechpotężny Władco,

nikt nigdy nie zdoła Ci podziękować za ogromne Dobra - Łaski, które nam zsyłasz

Mocą Swej bezgranicznej Miłości. Czuwasz też wciąż nad nami Swą Miłosierną

Opatrznością, mimo naszych wad i nędzy. Podnosisz nas z upadku i uczysz Swoich

Dróg. Przepraszamy Cię za naszą niedoskonałość i obiecujemy szczerą poprawę w

każdej dziedzinie duchowego oraz cielesnego życia. Najukochańszy Boże Ojcze,

bądź uwielbiony i błogosławiony!

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

II dzień:

Najlepszy Tatusiu, dziękujemy Ci za wszystkie Dobra i Łaski, które

otrzymujemy z Twojej Ręki. Dziękujemy za odkupieńczą Ofiarę Twojego Syna, która

nieustannie nas uświęca. Dziękujemy za Twojego Jednorodzonego Syna, który dziś

też jest opuszczony i osamotniony w każdym Tabernakulum i roni Krwawe Łzy,

powtarzając Swoją Agonię z Getsemani. Nasze pokolenie pełne nieprawości i

grzechów wciąż na nowo zadaje Rany Twojemu Umiłowanemu Synowi. Chociaż my

opuściliśmy Ciebie, Wierny Boże, Ty nie opuszczasz nas na zawsze i przebaczasz

nam nasze winy. Ojcze Sprawiedliwy pełen Litości, Ty jesteś naszym Ocaleniem;

porusz ostygłe nasze serca i zbałamucone umysły. Niech Twój Święty Duch

rozproszy panujące ciemności, a Twoje Święte Łaski, które są naszym udziałem w

życiu Bożym, rozkwitną Błogosławieństwem w naszych udręczonych sercach.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

III dzień:

Najczulszy Ojcze Niebieski, składam Ci gorące dzięki za wszystkie cuda,

którymi nas darzysz, głównie zaś za zbawienie naszych dusz. Ty, który raczyłeś

ofiarować za nasze winy na haniebną śmierć Twojego Syna, ocal na Wieczność

wszystkie zagrożone dusze, a zwłaszcza dusze teraz umierających i mających

wkrótce umrzeć. Najświętszy Abba, pomóż nam w ratowaniu dusz ciężkich

grzeszników, uwalniając ich na zawsze od jadu Żmii. Doprowadź wszystkich do

szczęśliwej Wieczności.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

IV dzień:

Odwieczny Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi dziś prosimy Cię o ratunek dla dusz

ludzi umierających. Błagam Cię o takie Łaski, aby ani jedna dusza nie poszła na

potępienie wieczne. O, Abba, Najdroższy Tatusiu, który przyjąłeś ofiarę z Krwi

Swojego Syna, spraw, abyśmy otrzymali Łaskę pomocy dla nich. Nas wszystkich

bez wyjątku przygotuj na Godzinę Odejścia, byśmy umieli pokonać w drodze do

Zbawienia piętrzące się przeszkody i nie marnowali ani jednej chwili życia,

zasługując na udział w Niebieskiej Rodzinie. Wiekuisty Boże, udziel Swoich Łask

tym duszom, które są już blisko bram Wieczności. Pomóż nieść ich własny Krzyż na

wzór Twojego Ukrzyżowanego Syna. Nam zaś dodaj otuchy, abyśmy uwierzyli, że

Twój Święty Duch przemieni ich serca.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

V dzień:

Odwieczny Ojcze pełen Miłosierdzia, proszę Cię o uwolnienie z czyśćca jak

największej ilości więźniów czyśćcowych. Najlepszy Tatusiu, Ty Sam nam dałeś

wiele sposobów i środków do wybawienia dusz z czyśćca. Prosimy Cię o bezmiar

Łask dla tych cierpiących dusz, aby jak najprędzej mogły oglądać Twoje Święte

Oblicze i wysławiać Twój Majestat. Wprawdzie one wiele zawiniły w swoim

grzesznym życiu, ale było to głównie wynikiem ich duchowej ułomności i ociężałości

serca. Nie wspominaj już więcej ich popełnionych win. A jeżeli to możliwe,

uwzględnij nasze prośby, daruj im karę i weź do Nieba.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

VI dzień:

Ojcze Sprawiedliwy, pomóż nam zawsze w życiu wypełniać Twoją Świętą

Wolę. Wielokroć wskazywałeś całej ludzkości jak rozpoznać Twoje Drogi. Lecz

oporny, grzeszny człowiek z powodu swej głupoty pogardził Twoimi Słowami i Twoją

zbawienną Radą. Jednak Twoje Kochające Serce, Ojcze, nadal bije dla nas

współczuciem. Z pokorą prosimy Cię, Najczulszy Tatusiu, o udzielenie nam silnych

natchnień Twojego Ducha poprzez nasze myśli, abyśmy się nauczyli doskonale

rozpoznawać, czego od nas pragniesz. Ocal nas, byśmy nigdy nie sprzeciwiali się

Twojej Świętej Woli.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

VII dzień:

Ojcze Miłosierdzia, proszę Cię o pomoc w celującym wypełnianiu Twoich

Doskonałych, Świętych Planów. Bowiem w ich realizacji zawsze będzie

przeszkadzał diabeł. Mój uwielbiony Boże, spraw, abym zachowywał każde Słowo,

które wypowiadasz. Spraw też, aby każdy człowiek na każdym miejscu mógł

realizować Twoją Świętą Wolę. Ojcze, daj też do pomocy wykonawcom tylu Aniołów

pomocników, ilu będzie potrzeba do realizacji powierzonych zadań. Ojcze Niebieski,

udziel mi takiej Łaski, bym mógł zawsze i dokładnie wypełnić Twoją Wolę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

VIII dzień:

Nieśmiertelny Ojcze, proszę Cię o pogromienie sił Zła - Szatana i jego

zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania

naszych słabości i złych skłonności. Broń mnie od wpadania w matnię pułapek

sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz mnie dobrej, skutecznej modlitwy,

która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, bym za wszelką cenę wybierał tylko Dobro.

Ojcze Sprawiedliwy, udziel nam Łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na

naszych Bożych posterunkach.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

IX dzień:

Ukochany Ojcze z Nieba, dziś przedstawiamy Ci nasze prośby i błagania.

Panie, spraw, by nade wszystko wypełniła się Twoja Święta Wola względem nas.

Wysłuchaj wszystkiego, co w naszym imieniu przedstawi Ci Matka Twojego

Świętego Syna. Mój Ojcze, usłysz moją prośbę, moje pokorne wołania, o ile jest to

zgodne z Twoją Świętą Wolą. Nie dopuść, Wszechpotężny Panie, abym

kiedykolwiek swoim postępowaniem wykroczył przeciw Twojej Świętej Woli.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie:

Niech będzie chwała i dziękczynienie Świętemu Świętych! Umiłowany nasz

Tatusiu z Nieba, który Sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw, abyśmy jak najlepiej

wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej nowennie Łaski - Dary i nigdy ich

nie utracili. Sprawiedliwy Boże, który jesteś Najdoskonalszym Źródłem wszelkiej

Miłości i Świętości, zlituj się nad naszą nędzą. Spraw, abyśmy jak najwierniej starali

się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego Najświętszego

Serca. Najwierniejszy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim

Złem. Wzmocnij w nas prawdziwą Wiarę i głęboką Nadzieję, abyśmy oczyszczeni

Ciałem i Krwią Twojego Syna wraz z Armią Różańcową przygotowywali ludzkość do

Wielkiego Ostrzeżenia. A także z pokorą oczekiwali na spełnienie Dnia Chwały w

Twoim Świętym Kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie. Amen.

Nowenna do Boga Ojca, przyniesie wiele Łask, wielu duszom. Niech wszyscy wiedzą, że Moc tej Nowenny jest znaczna. Każdy, kto będzie szerzył cześć do Mojego i waszego Ojca Niebieskiego, będzie bardzo jasno błyszczał w Niebie, a inne Łaski będą spływały już tu na ziemi. Boża Sprawiedliwość straci Swą Siłę, wobec miłości waszej, przejawianej w czci Samego Boga Ojca.