modlitwa.jpg

Pismo Święte - Nowy Testament

Pismo Święte - Nowy Testament

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowanie do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia.
11111111113.00 z 2 użytkowników

Modlitwy

Teraz odtwarzane :
Apokalipsa św Jana