modlitwa.jpg

Modlitwy obcojęzyczne

Modlitwy obcojęzyczne

Modlitwy w różnych językach.
Prayers in different Languages
11111111114.75 z 2 użytkowników

Modlitwy

Teraz odtwarzane :
The Lord's Prayer - Our Father