modlitwa.jpg

Rozaniec

Rozaniec -

rozaniec 

  Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca.

Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!

Loading the player...
1.Różaniec Fatimski - Tajemnice radosne
2.Różaniec Fatimski - Tajemnice światła
3.Różaniec Fatimski - Tajemnice bolesne
4.Różaniec Fatimski - Tajemnice chwalebne
5.Różaniec - Tajemnice radosne
6.Różaniec - Tajemnice światła
7.Różaniec - Tajemnice bolesne
8.Różaniec - Tajemnice chwalebne
9.Różaniec z JP II - Tajemnice Radosne
10.Różaniec z JP II - Tajemnice Światła
11.Różaniec z JP II - Tajemnice Bolesne
12.Różaniec z JP II - Tajemnice Chalebne
13.Różaniec z Ojcem Św. - Rozpoczęcie
14.Różaniec z Ojcem Św. -Radosna - 1.Zwiastowanie
15.Różaniec z Ojcem Św. -Radosna - 2.Nawiedzenie św. Elżbiety
16.Różaniec z Ojcem Św. -Radosna - 3.Narodzenie Pana Jezusa
17.Różaniec z Ojcem Św. -Radosna - 4.Ofiarowanie Jezusa w świątyni
18.Różaniec z Ojcem Św. -Radosna - 5.Odnalezienie Jezusa w świątyni
19.Różaniec z Ojcem Św. - Światła - 1.Chrzest
20.Różaniec z Ojcem Św. - Światła - 2.Objawienie w Kanie Galilejskiej
21.Różaniec z Ojcem Św. - Światła - 3.Głoszenie Królestwa
22.Różaniec z Ojcem Św. - Światła - 4.Przemienienie na górze Tabor
23.Różaniec z Ojcem Św. - Światła - 5.Ustanowienie Eucharystii
24.Różaniec z Ojcem Św. - Bolesna - 1.Modlitwa w ogrójcu
25.Różaniec z Ojcem Św. - Bolesna - 2.Biczowanie Pana Jezusa
26.Różaniec z Ojcem Św. - Bolesna - 3.Cierniem ukoronowanie
27.Różaniec z Ojcem Św. - Bolesna - 4.Dźwiganie krzyża
28.Różaniec z Ojcem Św. - Bolesna - 5.Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
29.Różaniec z Ojcem Św. - Chwalebna - 1.Zmartwychwstanie
30.Różaniec z Ojcem Św. - Chwalebna - 2.Wniebowstąpienie
31.Różaniec z Ojcem Św. - Chwalebna - 3.Zesłanie Ducha Świętego
32.Różaniec z Ojcem Św. - Chwalebna - 4.Wniebowzięcie NM Panny
33.Różaniec z Ojcem Św. - Chwalebna - 5.Ukoronowanie NM Panny