Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego

 • Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.
 • Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
 • Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 • Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych
  Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.
 • Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca nie zginie.
 • Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu na jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 • Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca - nie umarze bez Sakramentów Kościoła.
 • Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 • Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.
 • Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 • Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
 • Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
 • Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli ze wstawienników cały Dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
 • Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 • Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
źródło: Szatan istnieje naprawdę str. 198 wydawnictwo "WERS"