TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

     Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryji. Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.

Różaniec tajemnice radosne (poniedziałek, sobota)

Różaniec tajemnice światła (czwartek)

Różaniec tajemnice bolesne (wtorek, piątek)

Różaniec tajemnice chwalebne (środa, niedziela)