eucharystia.jpg

Msza Święta - Golgota

 

Kapłan i Chrystus

 
 

1. Idzie do ołtarza - Idzie na Górę Oliwną.

2. Rozpoczyna Mszę św. - Rozpoczyna się modlić.

3. Przystępuje do ołtarza i całuje - Zdradzony pocałunkiem Judasza.

4. Idzie na miejsce przewodniczenia - Pojmany i zaprowadzony do Annasza.

5. Antyfona na wejście - Przed Annaszem fałszywie oskarżony.

6. Panie, zmiłuj się nad nami - Prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.

7. Pierwsze czytanie - Prowadzony do Piłata.

8. Modlitwa przed Ewangelią - Prowadzony do Heroda i wyszydzony.

9. Mówi: Pan z wami - Spojrzał na Piotra – nawraca go.

10. Czyta Ewangelię - Na powrót przyprowadzony do Piłata i przed nim oskarżony.

11. Odkrywa kielich - Haniebnie obnażony.

12. Ofiaruje chleb i wino - Okrutnie biczowany.

13. Przykrywa kielich - Cierniem ukoronowany.

14. Umywa ręce - Niewinnym uznany przez Piłata.

15. Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący - Piłat ukazuje Jezusa i mówi: Oto człowiek.

16. Wezwanie przed prefacją - Opluty i wyszydzony.

17. Prefacja i Święty……. - Uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć.

18. Wspomnienie żyjących - Niesie krzyż na górę Kalwarię.

19. Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia - Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.

20. Błogosławi Ofiarę chleba i wina - Przybity do krzyża.

21. Podnosi Hostię - Wywyższony na Krzyżu.

22. Podnosi Kielich - Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.

23. Aklamacja - Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.

24. Wspomnienie zmarłych - Modli się na krzyżu za ludzi.

25. Odmawia Ojcze nasz - Wypowiada na krzyżu 7 Słów.

26. Łamie Hostię - Oddaje Bogu Ducha: umiera.

27. Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha - Zstępuje do Otchłani.

28. Mówi: Baranku Boży… - Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.

29. Przyjmuje Komunię św. - Złożony do grobu.

30. Czyści kielich - Namaszczony przez pobożne kobiety.

31. Przykrywa kielich - Powstaje z martwych.

32. Antyfona na Komunię - Ukazuje się Matce swej i uczniom.

33. Odmawia modlitwę po Komunii - Objawia się uczniom swym i naucza ich jeszcze przez 40 dni.

34. Mówi ostatni raz: Pan z wami - Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.

35. Udziela ludowi błogosławieństwa - Zsyła Ducha Świętego.

36. Mówi: Idźcie, Ofiara spełniona - Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.

Donacje

Prosimy o rozważenie wsparcia naszych wysiłków.

Kwota