adopcja.jpg

Aborcja i jej metody

 
aborcja1
  Aborcja - słownikowo jest to: (abortus provocatus od łac. abortio – poronienie) – termin potoczny oznaczający dokonanie celowego, przedwczesnego, sztucznego zakończenia ciąży i usunięcie zarodka lub płodu. Synonimy aborcji to m.in. sztuczne poronienie lub przerwanie ciąży.
Właśnie taką definicję podaje Wikipedia. Sztuczne zakończenie ciąży i usunięcie zarodka lub płodu – bardzo neutralny zwrot, można przyrównać do usunięcia jakiegoś chorego organu, czy czegoś co przeszkadza jak tkanka tłuszczowa. Szkoda, że nikt nie uwzględnił w tej definicji że ten płód to nowe życie.
 
 
 
W „gabinetach lekarzy morderców” na 3 sposoby popełniana jest zbrodnia aborcji zwana delikatnie „zabiegiem” i są to:
-  Metoda farmakologiczna (tzw. Medyczna )
-  Metoda poprzez drogi rodne
-  Metoda chirurgiczna

Do tego każda z nich ma jeszcze kilka kombinacji.
Chemiczna aborcja (aborcja farmakologiczna) - Używany jest preparat dwuskładnikowy. Dawka pierwsza zawiera substancję niszczącą lub niszcząca dziecko, dawka druga powoduje skurcze macicy i wydalenie zarodka i wyściółki macicy. Dawka pierwsza zawiera metotreksat – chemioterapeutyk, antymetabolit kwasu foliowego lub mifeproston – inhibitor progesteronu, druga dawka zawiera prostaglandyny w postaci mizoprostolu. Mizoprostol lub metotreksat mogą być użyte pojedynczo, ale mają niższą skuteczność i na poronienie trzeba czekać do 2 tygodni. W wypadku użycia metotreksatu dochodzi do poważnej deformacji płodu.
adop2RU-486 jest to środek farmakologiczny wywołujący aborcję. Na skutek podania RU-486 progesteron zostaje zablokowany, a śluzówka macicy nie jest w stanie dłużej odżywiać rozwijającego się dziecka, które głoduje, obumiera i zostaje wydalone.
Na dalszych etapach stosuje się rozmaite połączenia metody podciśnieniowego opróżniania macicy z mechanicznym zniszczeniem zarodka/płodu i usunięciem jego resztek i tu wyróżniamy:
Oczyszczanie macicy - jest to bardzo wczesna aborcja polegająca na wyssaniu zawartości macicy.
Ssanie przez aspirację - stosując tę metodę „lekarz morderca” wprowadza do macicy sztywną, plastikową rurkę, która ma krawędzie ostre jak nóż. Ssąc, rozrywa ciało dziecka na kawałki zwane dalej „obiektem”. Potem odrywa z wewnętrznej ściany macicy głęboko zakorzenione łożysko. Skrawki są wysysane na zewnątrz do butelki. Pompa próżniowa jest 29 razy silniejsza od domowego odkurzacza. Dziecko jest dosłownie rozrywane.
Rozszerzanie i łyżeczkowanie – tak samo jak poprzednia brutalna metoda. „lekarz morderca”wprowadza do wnętrza macicy "łyżkę" (kuretę) - stalowy nóż w kształcie pętli. Wyskrobuje on tym narzędziem łożysko i ćwiartuje wraz z dzieckiem na kawałki, a następnie usuwa je i zbiera do naczynia. Występują przy tym obfite krwawienia.
Rozdrobnienie i usuniecie. Metodę te stosuje się po 12 tygodniu ciąży. Potrzebne jest narzędzie przypominające kombinerki (kleszczyki Wiertheima), ponieważ kości i czaszka dziecka są już częściowo zwapnione. Aborcjonista wprowadza narzędzie do macicy, chwyta dziecko które wtedy się broni, ucieka, a następnie obracając kleszczami wyrywa ją z ciała dziecka. Czynność tą powtarza do skutku. Kręgosłup musi zostać rozłamany, a czaszka zmiażdżona, aby ich usuniecie stało się możliwe. Funkcja pielęgniarki polega na skolekcjonowaniu części ciała dziecka – „obiektów”, w celu upewnienia się że wszystko zostało usunięte.
adopt3W ostatnim trymestrze używana jest zazwyczaj metoda wywołania przedwczesnego porodu lub niszczącego płód odpowiednika metody cesarskiego cięcia. Płód jest najczęściej uśmiercany wewnątrz macicy, przed rozpoczęciem właściwej operacji. Najbardziej powszechną z nich jest histeromia. Jest to wczesne wykonanie cesarskiego cięcia. Powłoki brzuszne matki oraz jej macica zostają chirurgicznie otwarte. Następnie wyjmuje się dziecko i wyrzuca razem z łożyskiem. Metoda ta jest wykorzystywana w celu przerwania późnej ciąży. Innym sposobem, jaki często praktykują aborcjoniści w celu zniszczenia życia wydobytego dziecka, jest wrzucenie go do wiadra z woda. Niektórzy przecinają pępowinę, gdy dziecko jest jeszcze w macicy – a później aborcjonista usuwa tzw. "produkt ciąży"

Do późnych aborcji stosowane jest również wstrzykiwanie zasadowego roztworu soli do worka owodniowego - dziecko połyka go oraz wprowadza do płuc na skutek funkcjonowania odruchu oddechowego. Tym samym jest zatruwane i walczy o życie. Czasami dostaje konwulsji. W wyniku aborcji metodą wstrzyknięcia roztworu soli stosunkowo często dochodzi do urodzenia żywego, zdolnego do przeżycia płodu ( które jest bardzo mocno poparzone), lecz w praktyce są dziecko jest pozostawione bez opieki i umiera./div>