adopcja.jpg

adopcja duchowa

 

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca), a jednocześnie dzień Świętości Życia. Zachęcamy do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Wyrażona jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Zobowiązanie adopcyjne poprzedzone jest złożeniem przyrzeczenia:

 

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

"Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia ………………………………
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
• jedna Tajemnica Różańca Świętego
• moje dobrowolne postanowienia
• oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”,
którą teraz po raz pierwszy odmówię:

 


TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.W obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa zachęcamy do złożenia przyrzeczenia prywatnie w naszych domach. Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.
Codzienna modlitwa przez 9 miesięcy jedną dziesiątką różańca i powyższą modlitwą może uratować życie jednego dziecka. Walczmy o życie!

 

POBIERZ DEKLARACJE PDF