adopcja.jpg

Adopcja Duchowa - Modlitwa

 
Podejmując Duchową Adopcje zobowiązuje się, aby:
 
1) każdego dnia odmawiać dziesiątkę Różańca Świętego, przez okres 9 miesięcy,
 
2) codziennie odmawiać również poniższą modlitwę :
 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,

która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,

“Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu,

proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka

które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady

i które duchowo adoptowałem.

Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,

aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.

 
3) podejmować również dobrowolne postanowienia, modlitwy dla dobra mojego, duchowego Dziecka.