banner1

jp2

Beatyfikacja Jana Pawła II - 1 Maj 2011 

 

 1 maja, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 10, na placu św. Piotra w Rzymie, rozpoczęły się uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II. Było to ukoronowanie trwającego zaledwie sześć lat, najkrótszego we współczesnych dziejach Kościoła, procesu beatyfikacyjnego. Odbył się on z zachowaniem wszystkich obowiązujących kościelnych procedur, a jedynym przywilejem jakim obdarzono papieża-Polaka był fakt, że w jego przypadku zastosowano "szybką ścieżkę" - nie musiał oczekiwać w kolejce ponad tysiąca kandydatów do wyniesienia na ołtarze. 
 
 "Santo subito!"
 
pap wierni jan pawel 600Co do świętości Jana Pawła II nastąpiła jednoczesna zgodność "vox populi" (głos ludu) i "vox Ecclesiae" (głos Kościoła). Wierni na pogrzebie Papieża wznosili okrzyki "Santo subito" (święty natychmiast), a kardynałowie po konklawe, które wybrało Benedykta XVI, zwrócili się do nowego papieża, aby zezwolił na szybką beatyfikację swojego poprzednika. Benedykt XVI wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego zaledwie kilka tygodni po śmierci, łamiąc tym wymóg 5 lat, jakie powinny nastąpić od zgonu kandydata na ołtarze. Papież ten odstąpił też od tradycji również 1 maja, kiedy to przewodniczyć będzie uroczystościom beatyfikacyjnym. Do tej pory celebrował jedynie kanonizacje. 
 22 października - wspomnienie Jana Pawła II
 
634398708198904821Uroczystości rozpoczęły obrzędy beatyfikacyjne. Po wygłoszeniu przez papieża tradycyjnej formuły, na fasadzie bazyliki św. Piotra odsłonięty został portret Jana Pawła II, wykonany na podstawie fotografii Grzegorza Gałązki, polskiego fotografika od ponad 20 lat zamieszkałego w Rzymie. Z chwilą odsłonięcia portretu Jan Paweł II może odbierać cześć jako błogosławiony.
Podczas ceremonii zostało ogłoszone, że wspomnienie Jana Pawła II wyznaczono na 22 października. Tego dnia błogosławiony Jan Paweł II będzie wspominany w liturgii, ale tylko w Rzymie i w Polsce. Gdy zostanie kanonizowany, wówczas jego wspomnienie obowiązywać będzie w całym Kościele katolickim.
Zwykle osoby święte lub błogosławione wspominane są w "dies natalis", czyli w dzień swojej śmierci, nazywany "narodzinami dla nieba". Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia, ale na ten okres często przypada Wielki Tydzień. Aby uniknąć "kolizji" w kalendarzu liturgicznym Watykan postanowił, że zostanie ono przeniesione na 22 października, a więc w rocznicę mszy inaugurującej pontyfikat tego papieża.
 
 Największa beatyfikacja w dziejach
 
634398707363247733Po obrzędzie beatyfikacji Benedykt XVI przewodniczył mszy przy ołtarzu na placu św. Piotra oraz wygłosi homilię. W uroczystości wzięły udział 62 delegacje zagraniczne, oraz biskupi, księża, siostry zakonne i świeccy z całego świata. Najliczniejszą delegację – złożoną z 68 biskupów – przysyłał Episkopat Polski.
Sprawdziły się szacunki rzymskiej policji - w beatyfikacji wziął udział blisko milion osób. Wypełnili plac św. Piotra, przyległą doń ulicę via Conciliazione oraz czternaście miejsc w Wiecznym Mieście, gdzie ustawione były telebimy.
Była to największa uroczystość beatyfikacyjna w dziejach Kościoła.