11.png

I PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY 

pielgrzymka1

 
Hasło: „GAUDE MATER POLONIA”

Czas trwania pielgrzymki: 2-10 czerwca 1979 r.

Trasa: Warszawa - Gniezno - Częstochowa - Kraków - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim - Nowy Targ.

Cel: udział w obchodach 900. rocznicy śmierci św. Stanisława - patrona Polski
 
* Papież odwiedził 8 miast.

* Jan Paweł II wygłosił 46 homilii i przemówień.

* W spotkaniach z Papieżem uczestniczyło ok. 10 mln Polaków.

* Najwięcej wiernych przybyło na Mszę św. odprawioną przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach - 2 mln.

* Nad bezpieczeństwem Ojca Świętego czuwało ok. 90 tys. funkcjonariuszy MO, ORMO i SB.
 

2-10 czerwca 1979 r.: Swą pierwszą pielgrzymką do ojczyzny Jan Paweł II nadał impuls doniosłym wydarzeniom, które dokonały się w Polsce kilkanaście miesięcy później, kiedy powstawała "Solidarność". George Weigel, amerykański filozof i teolog, określił tę historyczną wizytę jako "dziewięć dni, które zmieniły świat i roznieciły rewolucję ducha".
Na warszawskim placu Zwycięstwa Papież prosił o nowe zesłanie Ducha Świętego: "Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież - wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!".
W Krakowie na Błoniach apelował do rodaków do wytrwania w wierze pomimo przeszkód ze strony tych, którzy odrzucają Chrystusa: "Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów".
W Gnieźnie mówił o podzielonej Europie: "Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież-Polak, papież-Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu?".
Papież osiągnął swój cel, Polacy byli już odmienieni. "Ci sami ludzie, na co dzień sfrustrowani i agresywni w kolejce za sprawunkami, przeobrażali się w zbiorowość pogodną i rozradowaną, stali się pełnymi godności obywatelami" - pisał Adam Michnik
 
Przemówienia i Homilie wygłoszone w czasie I pielgrzymki

 

Jan Paweł II - Warszawa Plac Zwycięstwa 2 VI 1979 - Niech zstąpi Duch Twój

Jan Paweł II - Warszawa Plac Zwycięstwa 2 VI 1979 - całośc (bez oklasków i spiewów)

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Gnieźno na Wzgórzu Lecha 3 VI 1979

Przemówienie Jana Pawła II dla Młodzieży Gniezno 3 VI 1979

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Częstochowa cz I 4 VI 1979

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Częstochowa cz II 4 VI 1979

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Częstochowa 5 VI 1979

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Częstochowa 6 VI 1979

Przemówienie Jana Pawła II Częstochowa 6 VI 1979

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Oświęcim 7 VI 1979

Przemówienie Jana Pawła II Kalwaria Zebrzydowska 7 VI 1979

Przemówienie Jana Pawła II Wadowice 7 VI 1979

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Nowy Targ 8 VI 1979

Przemówienie Jana Pawła II Kraków 8 VI 1979

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Kraków Nowa Huta 9 VI 1979

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Błonia Kraków 10 VI 1979