11.png

VI PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY 

pielgrzymka7

 

Hasło: „JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”

Czas trwania pielgrzymki:
31 maja-10 czerwca 1997 r.

Trasa: - Wrocław - Legnica - Gorzów Wlkp. - Gniezno - Poznań - Kalisz - Częstochowa - Zakopane - Kraków - Dukla - Krosno - Kraków-Balice

Cel: zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz udział w obchodach 1000-lecia śmierci św. Wojciecha.

* W czasie szóstej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 12 miast.

* Papież przebywał w Polsce 12 dni.

* Jan Paweł II kanonizował królową Jadwigę i Jana z Dukli oraz beatyfikował s. Marię Bernardynę Jabłońską i s. Marię Karłowską.

* We wszystkich spotkaniach z Ojcem Świętym wzięło udział ponad sześć milionów Polaków.

* Mszę św. na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu sprawowało z Papieżem i kardynałami 300 biskupów i ponad 1000 kapłanów z całego świata.

* 25 razy Papież zmienił tekst wcześniej przygotowanych przemówień.

* Transmisje uroczystości i spotkań z udziałem Jana Pawła II były w tych dniach najchętniej oglądanymi w telewizji programami.

31 maja-10 czerwca 1997 r. Papieskiej wizycie znowu towarzyszyły tłumy - 6 milionów Polaków wzięło udział w spotkaniach z Papieżem, ponad 6,5 mln osób oglądało w telewizji Mszę św. na krakowskich Błoniach, na którą przyszło ok. 1,5 mln wiernych.
"Między 31 maja a 10 czerwca 1997 roku Jan Paweł II głosił w Polsce radosne przesłanie otuchy i miłości" napisał George Weigel.
Papież - starszy, schorowany, bardziej zmęczony i słabszy niż w czasie poprzednich wizyt, był "mocny swoją słabością", heroicznym symbolem, który nie stracił ani siły, ani poczucia humoru.
We Wrocławiu, podczas Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, mówił o miłości i solidarności z potrzebującymi. W Gnieźnie odbyły się obchody tysiąclecia śmierci św. Wojciecha - obecni byli prezydenci Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Ukrainy i Niemiec.
Ojciec Święty mówił: "Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo".
W Zakopanem, gdzie pod Wielką Krokwią przygotowano wspaniały ołtarz, Papież wspomniał o krzyżu postawionym na Giewoncie - "Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. (...) Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym".
8 czerwca Papież wziął udział w obchodach 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, kanonizował też królową Jadwigę - model dla Polski przyszłości: służąca innym, budująca wspólnotę narodów w Europie Środkowo-wschodniej, patronka kultury. W kolegiacie świętej Anny spotkał się z polskimi intelektualistami i przedstawicielami świata kultury. Wśród nich znalazło się wielu przyjaciół Karola Wojtyły i starych znajomych.
W swoich przemówieniach Papież stwierdzał prymat kultury nad polityką i gospodarką. Kościół ma być obecny w życiu publicznym jako czynnik, który kształtuje kulturę, a katolicyzm i jego cnoty - najlepszym fundamentem polskiej demokracji. "Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości - mówił Jan Paweł II w czasie ceremonii pożegnania, odwołując się do chrześcijańskiej przeszłości Polski.
Wierność korzeniom jest zawsze twórcza (...) Oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii, a wyzwaniami świata współczesnego, między wiarą i kulturą, między Ewangelią a życiem".

 

Przemówienia i Homilie wygłoszone w czasie VI pielgrzymki

Przemówienie Jana Pawła II Wrocław - 31 V 1997

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Wrocław - 1 VI 1997

Jan Paweł II - Gorzów Wielkopolski - ...a, żebym temu zadaniu sprostał - 2 VI 1997

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Gniezno - 3 VI 1997

Katecheza Ojca Świętego Jan Paweł II Poznań - 3 VI 1997

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Sanktuarium św.Józefa w Kaliszu - 4 VI 1997

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Kalisz - 4 VI 1997

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Częstochowa - 4 VI 1997

Przemówienie Jana Pawła II Jasna Góra - 4 VI 1997

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Wielka krokiew Zakopane - 6 VI 1997

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Zakopane - 7 VI 1997

Kraków - Łagiewniki - Boże Miłosierdzie - 7 VI 1997

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Błonia Kraków - 8 VI 1997

Jan Paweł II - Kraków - Kolegiata św. Anny - Otwartość umysłu na wiedze - 8 VI 1997

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Krosno - 10 VI 1997