11.png

V PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY 

pielgrzymka6

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

Czas trwania pielgrzymki:
22 maja 1995 r.

Trasa: Skoczów-Bielsko-Biała-Żywiec

Cel: oddanie czci św. Janowi Sarkandrowi, poprzedniego dnia kanonizowanemu przez Jana Pawła II w Ołomuńcu, podczas pielgrzymki do Czech.

* Była to najkrótsza wizyta Ojca Świętego w Ojczyźnie. Papież przyjechał do Polski z Czech na jeden dzień.

* Jan Paweł II odwiedził trzy miasta na Podbeskidziu: Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec, wygłosił 4 przemówienia.

* W spotkaniach z Papieżem uczestniczyło łącznie 500 tysięcy osób. 300 tys. wzięło udział we Mszy św., odprawionej przez Jana Pawła II na Kaplicówce w Skoczowie.

* Mszę św. na Kaplicówce z Ojcem Świętym koncelebrowało 100 biskupów i 700 księży.

* Pielgrzymkę obsługiwało ponad 500 dziennikarzy polskich i zagranicznych, a ponad 7 tys. policjantów pilnowało porządku i bezpieczeństwa podczas spotkań z Papieżem.

 V pielgrzymka papieża była jego najkrótszą pielgrzymką do ojczyzny i jedyną, która przypadała na okres Wielkanocy. Trwała zaledwie jeden dzień. 21 maja 1995 roku papież przyjechał do Ołomuńca, by kanonizować bł. Zdzisławę i bł. Jana Sarkandra.
W Skoczowie Jan Paweł II odwiedził kościół ewangelicko-augsburski. Tam spotkał się z luteranami. – Nasze spotkanie jest świadectwem wspólnego szukania dróg do jedności chrześcijan, zgodnie z wolą naszego Mistrza i Pana: Abyśmy wszyscy stanowili jedno – mówił Jan Paweł II.
W czasie wymiany darów biskup ewangelicki Paweł podarował papieżowi figurkę ukrzyżowanego Chrystusa, zaś Jan Paweł II podarował dla świątyni złoty kielich i paterę.
Z kościoła ewangelickiego papież dotarł na pobliskie wzgórze Kaplicówka, gdzie w obecności 300 tys. pielgrzymów i prezydenta Lecha Wałęsy apelował o czystość sumienia, ład moralny i prawdziwą tolerancję w życiu publicznym.
Następnie papież pojechał do Bielska-Białej. Miasta, z którym jak mówił był związany od dzieciństwa, ponieważ tam pracował jego ojciec i jego brat. Drogę z Bielska do Żywca papież pokonał w papamobile. Na trasie przejazdu pozdrawiało go tysiące ludzi. W czasie liturgii słowa w Żywcu Jan Paweł II zwrócił się do wiernych: - Śpiewam wielkanocną antyfonę i modlę się razem z wami za naszą ojczyznę i za wszystkich rodaków; (…) o wytrwałe budowanie Polski na fundamencie sprawiedliwości, solidarności i miłości społecznej.

 

Przemówienia i Homilie wygłoszone w czasie V pielgrzymki

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Skoczów - o ludziach sumienia - 22 VI 1995

Przemówienie do mieszkańców na rynku (Bielsko-Biała) - 22 VI 1995