11.png

IV PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY 

pielgrzymka45

 

Hasło: „BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE”

Czas trwania pielgrzymki:
Część I:
1-9 VI 1991 r.,
Część II: 13-16 VIII 1991 r.

Trasa:
Część I:
Koszalin - Rzeszów, Przemyśl - Lubaczów - Kielce - Radom - Łomża - Białystok - Olsztyn - Włocławek - Płock - Warszawa
Część II: Kraków - Wadowice - Częstochowa - Kraków

Cel:
- rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego, beatyfikacja bp. Józefa Pelczara, matki Bolesławy Lament, o. Rafała Chylińskiego i Anieli Salawy.
- W sierpniu Jan Paweł II przewodniczył odbywającym się w Częstochowie obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży.

* W czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 15 miast.

* Papież spędził w Polsce 9 dni w czerwcu i 4 w sierpniu.

* Najbardziej pracowity był drugi dzień czerwcowej wizyty Jana Pawła II w Polsce - przewodniczył 5 uroczystościom i przemierzył około 900 kilometrów z Koszalina, przez Rzeszów i Przemyśl do Lubaczowa.

* Odbyło się 5 spotkań Papieża z mieszkającymi w Polsce przedstawicielami mniejszości wyznaniowych i narodowych.

* Papież wystąpił w redagowanym przez Redakcję Programów Katolickich TVP programie telewizyjnym dla dzieci „Ziarno”.

IV Pielgrzymka składała się z dwóch etapów: I etap (1-9 czerwca 1991) obejmował odwiedziny w Polsce północnej i wschodniej. Podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II przekonywał rodaków, że odzyskana wolność jest zadaniem i historyczną szansą, której nie można zmarnować. Zachęcał do sięgnięcia do fundamentu wiary, czyli Dekalogu. "Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata".
II etap pielgrzymki (13-16 sierpnia) był związany z VI Światowym Dniem Młodzieży, który odbywał się w Częstochowie. Po raz pierwszy spotkała się tu młodzież z byłego bloku wschodniego i zachodniego, stąd określenie tego spotkania "biblijną karawaną poprzez kontynenty". Tę część pielgrzymki Jan Paweł II rozpoczynał od wizyty w Krakowie i Wadowicach.
Podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II mógł po raz pierwszy przemawiać do żołnierzy, nauczycieli, więźniów, mógł spotkać się w szpitalu z chorymi dziećmi, ich rodzicami i personelem, po raz pierwszy przekroczył próg świątyni prawosławnej i protestanckiej. Przemawiał do przedstawicieli świata kultury w Teatrze Narodowym oraz korpusu dyplomatycznego w nowo utworzonej Nuncjaturze Apostolskiej. Hasło IV papieskiej pielgrzymki "Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście" sygnalizowało radość z odzyskanej wolności, ale także niepokój, jak ta wolność będzie dalej pielęgnowana i wykorzystana do pokonania kryzysów społeczno-ekonomicznych i moralnych polskiego społeczeństwa. Słowa papieża brzmią aktualnie także dzisiaj.

 

Przemówienia i Homilie wygłoszone w czasie IV pielgrzymki

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Koszalin 1 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Lubaczów 2 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Rzeszów 2 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Rzeszów 2 VI 1991

Jan Paweł II - Kielce - O zagrożeniu rodziny 3 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Masłowie k/Kielc 3 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Radom 4 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Łomża 4 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Bialystok 5 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Olsztyn 6 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Wrocławek 7 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Warszawa 8 VI 1991

Przemówienie Jana Pawła II Warszawa Teatr Wielki 8 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Warszawa 9 VI 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Kraków 13 VIII 1991

Jan Paweł II - Kraków Rynek Główny - Podziękowanie dla Krakowa - 13 VIII 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Wadowice - 14 VIII 1991

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Jasna Góra Światowe Dni Młodzieży 15 VIII 1991

Jan Paweł II - Częstochowa - VI Światowe Dni Młodzieży 15 VIII 1991