11.png

III PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY 

pielgrzymka3

Hasło: „DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ”

Czas trwania pielgrzymki:
8-14 czerwca 1987 r.

Trasa: Warszawa - Lublin - Tarnów - Kraków - Szczecin, Gdynia - Gdańsk - Częstochowa - Łódź - Warszawa.

Cel: udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym; beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala

* W czasie trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 9 miast.

* Papież przebywał w Polsce 7 dni.

* Jan Paweł II wygłosił 35 homilii i przemówień.

* We wszystkich spotkaniach z Ojcem Świętym wzięło udział 5 milionów Polaków.

* Najwięcej wiernych uczestniczyło we Mszy św. odprawionej przez Ojca Świętego na krakowskich Błoniach – 1,5 miliona.

* Na trasach przejazdu Papieża witało – według szacunków – 1,5 miliona osób.

8-14 czerwca 1987 r.: Okazją do trzeciej pielgrzymki do Polski był Krajowy Kongres Eucharystyczny.
"Bardzo wielkim niebezpieczeństwem, o którym słyszę, jest to, że ludzie się jak gdyby mniej miłują w Polsce, że coraz bardziej dochodzą do głosu egoizmy, przeciwieństwa. Ludzie się nie znoszą, ludzie się zwalczają. To jest zły posiew. To nie jest Eucharystia..." - mówił po przyjeździe Jan Paweł II.
Na Westerplatte namawiał młodych, zmęczonych stagnacją, do pozostania w kraju: "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić - tak jak to Westerplatte - dla siebie i dla innych".
W Gdańsku, kolebce "Solidarności", Papież kontynuował umacnianie Polaków - "»Jeden drugiego brzemiona noście« - to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciwko drugiemu. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności".
Podczas tej pielgrzymki w Gdańsku i Krakowie dochodziło do starć z milicją, kilkanaście osób aresztowano. Pielgrzymów drobiazgowo przeszukiwano, prowadzono rozmowy "interwencyjne" w sprawie niektórych wystąpień papieskich z watykańskim sekretarzem stanu, a nawet z samym Papieżem.
Władza komunistyczna zmierzała jednak ku końcowi - dwa lata później odbyły się zwycięskie dla "Solidarności" wybory do parlamentu.

 

Przemówienia i Homilie wygłoszone w czasie III pielgrzymki

 

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Warszawa 8 VI 1987

Przemówienie Jana Pawła II Warszawa 8 VI 1987

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Lublin 9 VI 1987

Przemówienie Jana Pawła II Lublin Kul 9 VI 1987

Przemówienie Jana Pawła II Lublin Świat Nauki 9 VI 1987

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Błonia Kraków 10 VI 1987

Przemówienie Jana Pawła II Kraków 10 VI 1987

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Tarnów Nieszpory 10 VI 1987

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Tarnów 10 VI 1987

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Szczecin 11 VI 1987

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Gdynia 11 VI 1987

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Bazylika Mariacka w Gdańsku 12 VI 1987

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Gdańsk 12 VI 1987

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Zaspa Gdańsk 12 VI 1987

Przemówienie Jana Pawła II Gdańsk 12 VI 1987

Słowo wygłoszone przez papieża Jana Pawła II podczas apelu jasnogórskiego 12 VI 1987

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Łódz 13 VI 1987

Przemówienie Jana Pawła II Warszawa 13 VI 1987

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Plac Defilad Warszawa 14 VI 1987