11.png

II PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY 

pielgrzymka2

Hasło: POKÓJ TOBIE, OJCZYZNO MOJA”

Czas trwania pielgrzymki: 16-23 czerwca 1983 r.

Trasa: Warszawa - Niepokalanów - Częstochowa - Poznań - Katowice - Wrocław - Góra Św. Anny - Kraków

CelUdział w obchodach 600-lecia obecności Maryi w jasnogórskim obrazie; beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, brata Alberta - Adama Chmielowskiego i o. Rafała - Józefa Kalinowskiego.

* W czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 8 miast.

* Papież przebywał w Polsce 8 dni.

* Jan Paweł II wygłosił 7 homilii i 42 przemówienia.

* Ojciec Święty konsekrował kościół pw. św. Maksymiliana w Mistrzejowicach.

* Najwięcej wiernych uczestniczyło we Mszach św. odprawionych przez Ojca Świętego na warszawskim Stadionie X-lecia i na krakowskich Błoniach - po półtora miliona.

* Na Jasnej Górze Papież zostawił jako wotum Matce Bożej pas sutanny, przestrzelony 13 maja 1981 r., podczas zamachu na jego życie na Placu św. Piotra.

*Miesiąc po papieskiej pielgrzymce do Ojczyzny (22 lipca 1983 r.) gen. Jaruzelski zniósł w Polsce stan wojenny.

16-23 czerwca 1983 r.: Przybywam, by stanąć pod krzyżem Chrystusa wraz ze wszystkimi rodakami, zwłaszcza z tymi, którzy najboleśniej czują cierpki smak zawodu, upokorzenia, cierpienia, pozbawienia wolności, krzywdy, podeptanej godności człowieka - mówił Papież.
Mottem tej pielgrzymki były słowa św. Pawła o zwyciężaniu zła dobrem.
"Tylko zwycięstwo moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność. Taki ład może być zarazem zwycięstwem rządzonych i rządzących" - mówił Ojciec Święty na Stadionie Dziesięciolecia.
Przestrzegał władze państwowe i resztę Polaków pogrążonych w atmosferze stanu wojennego: "Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha - naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza".
Ważne słowa skierował do młodzieży w Częstochowie: "Co to znaczy czuwam? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali".
Podczas pielgrzymki Papież spotkał się dwa razy z generałem Jaruzelskim, przyjął też Lecha Wałęsę. Zdaniem Janusza Poniewierskiego, Papież w 1983 r. "wyraźnie opowiedział się po stronie społeczeństwa - poparł Solidarność". Prasa podziemna jednak pisała: "Nie obiecał rychłego końca cierpień, raczej przygotował nas na dalszą trudną drogę ku narodowemu zmartwychwstaniu"

 

Przemówienia i Homilie wygłoszone w czasie II pielgrzymki


Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Warszawa 16 VI 1983

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Niepokalanów 17 VI 1983

Przemówienie Jana Pawła II Jasna Góra Apel 18 VI 1983

Przemówienie Jana Pawła II Częstochowa 19 VI 1983

Przemówienie Jana Pawła II Jasna Góra Apel 19 VI 1983

Przemówienie Jana Pawła II Jasna Góra Konferencja Episkopatu Polski 19 VI 1983

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Poznań 20 VI 1983

Przemówienie Jana Pawła II Piekary Śląskie Naborzęństwo różańcowe 20 VI 1983

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Wrocław 21 VI 1983

Przemówienie Jana Pawła II Góra Św.Anny 21 VI 1983

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Kraków 22 VI 1983

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Mistrzejowice 22 VI 1983

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II Nowa Huta 22 VI 1983